Baş nazir: Rusiya və ABŞ-ın Türkiyəyə şərtlər diktə etmək hüququ yoxdur

17 çàñåäàíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ÎÁÑÅ â Àôèíàõ, ãëàâà ÌÈÄ Òóðöèè Àõìåä Äàâóäîãëó, Àôèíà, Ãðåöèÿ, 1-2 äåêàáðÿ 2009 ã.
17 çàñåäàíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ÎÁÑÅ â Àôèíàõ, ãëàâà ÌÈÄ Òóðöèè Àõìåä Äàâóäîãëó, Àôèíà, Ãðåöèÿ, 1-2 äåêàáðÿ 2009 ã.

Rusiya və ABŞ-ın Türkiyə qarşısında Suriya sərhədlərini bağlamaq kimi şərt qoymaq hüququ yoxdur.

Trend “TRT Haber” telekanalına istinadən məlumat verir ki, bunu Türkiyənin Baş naziri Əhməd Davudoğlu deyib.

Baş nazir Suriya ilə sərhəddəki vəziyyətin Ankaranın daxili işi olduğunu bildirib: “Sərhədləri çərçivəsində vəziyyəti yalnız Türkyənin nizamlaması hüququ var. Türkiyə şərtlər diktə ediləcək ölkə deyil”.

  BÖLMƏYƏ AİD DİGƏR XƏBƏRLƏR